"; if (($odkaz=="") or ($odkaz=="http://")) $chyba .= "Nebyl vyplněn odkaz na stránku.
"; if ($mail=="") $chyba .= "Nebyl vyplněn e-mail.
"; if ($heslo=="") $chyba .= "Nebylo vyplněno heslo.
"; if ($popisek=="") $chyba .= "Nebyl vyplněn popisek stránky.
"; if ($kategorie=="") $chyba .= "Nebyla vybrána žádná kategorie.
"; if (($ico<>"none") and ($ico<>"")) { $soubor = GetImageSize($ico); if (($soubor[0]<>88) or ($soubor[1]<>31)) $chyba .= "Obrázek $ico_name má neplatné rozměry (musí být 88×31).
"; if (FileSize($ico)>10000) $chyba .= "Obrázek $ico_name je příliš velký (".FileSize($ico)."). Maximální velikost může být 10 kB."; } // zpracovani parametru if (!$chyba) { if ($id<>"") $pridano = MySQL_Query("UPDATE prd_odkazy SET odkaz = '$odkaz', mail = '$mail', popisek = '$popisek', kategorie = $kategorie, nadpis = '$nadpis', pripominky = '$pripominky', heslo = '$heslo', videt = 2 WHERE id = $id"); else { $pridan = MySQL_Query("INSERT INTO prd_odkazy (id, odkaz, mail, heslo, popisek, kategorie, nadpis, pripominky) VALUES (0,'$odkaz', '$mail', '$heslo', '$popisek', $kategorie, '$nadpis', '$pripominky')"); $id = mysql_insert_id();} if (!$pridan) echo mysql_error(); else { if ($soubor[2]==1) $icoprip="gif"; else $icoprip="jpg"; if (($ico<>"none") and ($ico<>"")) { copy ($ico,"img/ikony/$id.$icoprip");} $mailadrs = "p@prdel.cz"; mail("costrous@mujoskar.cz", $nadpis, $popisek, "Return-Path: $mailadrs\nFrom: $mailadrs\nReply-To: $mailadrs\nX-Mailer: PHP"); Header("Location: ulozeno.php"); } } //if (!$chyba) } //if ($submit) $title = "Index Prdel.cz"; require "levak.php"; // uprava odkazu if ($id<>"") { @$vysledek = MySQL_Query("SELECT odkaz, mail, heslo, popisek, nas_popisek, kategorie, nadpis, videt, pripominky FROM prd_odkazy WHERE id = $id"); echo mysql_error(); @$zaznam = MySQL_Fetch_Array($vysledek); if (!$kategorie) $kategorie = $zaznam["kategorie"]; if (!$odkaz) $odkaz = $zaznam["odkaz"]; if (!$mail) $mail = $zaznam["mail"]; if (!$heslo) $heslo = $zaznam["heslo"]; if (!$popisek) $popisek = $zaznam["popisek"]; if (!$nas_popisek) $nas_popisek = $zaznam["nas_popisek"]; if (!$nadpis) $nadpis = $zaznam["nadpis"]; if (!$videt) $videt = $zaznam["videt"]; if (!$pripominky) $pripominky = $zaznam["pripominky"]; } ?> odkazu CHYBA: $chyba EOD; } ?>

Katalog Prdel.cz v brzké době začne sdilet databázi odkazů ze svobodného katalogu Dmoz.org. Prosím přidejte odkaz nyní tam.

-> Stránka pro přidání odkazu