Index

0 ORDER BY id"); while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($vysledek)) { if (!$jednou) { ?>
">přidej nový odkaz


$zaznam['odkazy']) $upd = ", odkazy = ". MySQL_Num_Rows($vysledek); //pricti zobrazeni kategorie MySQL_Query("UPDATE prd_kategorie SET zobrazeno = zobrazeno+1 $upd WHERE id = {$zaznam['id_kat']}"); $jednou = true; } //jednou echo ''; }?>
'; $prip = false; if (File_Exists("img/ikony/{$zaznam["id"]}.jpg")) $prip = "jpg"; elseif (File_Exists("img/ikony/{$zaznam["id"]}.gif")) $prip = "gif"; if ($prip) echo ''; echo ""; echo ""; echo $zaznam["nadpis"]; echo '
'; echo $zaznam["odkaz"]; echo "

"; echo $zaznam["popisek"]; if ($zaznam["nas_popisek"]<>"") { echo "

Náš názor: "; echo $zaznam["nas_popisek"]; echo "";} echo '