Starší příspěvky k

'; if (($z['id_autor']<>1) and (file_exists("img/lide/{$z['id_autor']}.gif"))) echo ""; else echo ""; echo ''; echo "
"; if ((1 != $z['id_autor']) and (!empty($z['rjmeno']))) { echo ""; echo $z['rjmeno']; echo ""; echo " "; echo "info"; } else { if (!empty($z['mail'])) echo ""; echo $z['jmeno']; if (!empty($z['mail'])) echo ""; } echo " | ". $z['dat']. " | "; echo ($z['id_autor']==1) ? "neregistrován" : "registrován"; if ($POSLEDNI == $z['id']) echo " | smazat"; echo "
"; echo "[{$z['nadpis']}]
"; if (!empty($z['vec'])) echo "{$z['vec']}
"; echo text_koment($z["komentar"]); echo ""; } //while ?>