Přehled samostatných diskuzních fórů

"; echo "
\n"; echo "název fóru\n"; echo "\n"; echo "popisek
(max. 300 znaků)\n"; echo "\n"; echo ""; echo "
"; } elseif ($DBAUT['id']) echo "založit nový fór"; ?>

"; echo "" . $z["nadpis"] . ""; echo ""; echo " (".$z["poc_kom"]. ")"; echo " ["; echo $z["login"]; echo "]
"; echo textak($z["anotace"]); echo "

"; }?>
POZOR - jedná se o silně zkušební provoz pouze pro testování.
Kterýkoliv fór může být kdykoliv vymazán (ať už z důvodů testování, neslušnosti či kvůli zavádějícímu tématu jakýmikoliv nezákonostmi).
Pokud se vám cokoliv nelíbí, dobře vám tak!